Vizyonumuz / Our Vision

' And for generations...', aquarelle by Benn

‘ And for generations…’, aquarelle by Rabinowicz-Benejou, known as Benn.

(For English, please scroll down)


Arkeoloji, geçmiş yaşamları anlama ve koruma altına alma bilimidir. Geleceğe aktarılan  bilgiler sayesinde genç kuşaklar köklerine bağlı kalıp, geçmişlerinden güç alabiliyorlar. Yaşamlarımızda bizler de geçmişteki fikir ve insanları araştırarak onların ‘kazı  çalışmalarını’ sıkça yapıyoruz. Geçmişteki düşüncelere ve fikirlere değer veriyor, onların etkisi altında kalıyor ve girişimleri ile ektikleri tohumların meyvelerini topluyoruz.

Green Man’s creations olarak geçmişi anlamanın zorunlu olduğuna, gökkuşağın  tüm renkleri bize kendi farklılıklarımızı öğrettiğine inanıyoruz: insan olarak bir çok  ortak noktamız var, ancak farklı koşullardan, edindiğimiz tecrübelerden ve – ruhani veya dini olsun – kültüre dayalı farklı ifade biçimimizden dolayı yine de farklılık  arz ediyoruz. Burada bazı kaynaklarımızın içeriklerini sizlerle paylaşıyoruz. Bu içerikler olumlu ve gıpta edilecek bir yaşam biçimi sunduklarından dolayı bizi etkilemiştir. Ancak hepsine saygı duymamıza rağmen hiç birine bağlı değiliz. Işık, herkese her yerde ulaşır. ‘Bab’ı Aziz’ filminde ifade edilen, vizyonumuzu tam anlamıyla yansıtan  bir özlü söze burada yer vermek istiyoruz: ‘Dünyadaki ruhlar kadar Tanrı’ya  giden yol vardır.’

Her birimizin benzersiz ve çok farklı olduğuna inanıyoruz. Bu farklılık dünyalarımıza  yaratıcılık ve zenginlik getirmektedir. Hepimizin görevi, tezahürlerini bulmak, geliştirmek ve ifade etmek, BURADA ve ŞİMDİ. Kaleme aldığımız bu dua ile kendimizi özdeşleştiriyoruz: Yaşayan, merhametli ve şifalı dualar OLALIM, İNSANLIĞIN kutsallığını, bize miras bırakılan ve içinde yaşadığımız dünyaların ve evrenlerin güzelliğini kutlayalım. Farklı, empatik, sinerjik ve renkli varlıklarıyla  AHENK içinde olarak, onları KORUYALIM, paylaşalım ve gelecek kuşaklara iletelim. İYİLİK, ADALET VE GÜZELLİK BİRLEŞSİN!


Archeology is the science and discipline of preserving and understanding the worlds of the past, so that the later generations may keep the connections about their roots and their origins. In our lives, we do also a lot of  ‘archeology’ of ideas and people of the past. We honor the thoughts and the ideas from the past and we live a lot with their influences and the fruits of their deeds.

Green Man’s creations, we believe that understanding the past is mandatory and the full rainbow color like scope of its diversity teaches us that even though we share the essentials, we, humans, may differ in their applications due to the diverse conditions, experiences and cultural expressions, let it be spirituality or religion. We may share with you some material from these sources because we have been touched, as they promote a positive  and emulative lifestyle, but we are not affiliated with any and respect all, as Light touches everybody everywhere. We like very much this quote from the great movie, ‘Baba Aziz’, that expresses well our vision: ‘There are as many paths to God as there are souls on Earth.’

We also believe that we are all unique and very dissimilar. It is this shared dissimilarity that brings the creativity and richness of our worlds and we all have a duty to find, develop and express its manifestations, each one of us, HERE and NOW. We identify with this prayer we wrote:  May we all BE living, compassionate and healing prayers and celebrate the sacredness of HUMANITY, the beauty of the worlds and universes we have inherited, and dwell in. May we SUSTAIN, share, and transmit them to further generations, in HARMONY with all their amazingly dissimilar, empathic, synergetic and colorful creatures. MAY GOODNESS, JUSTICE AND BEAUTY BE JOINED TOGETHER !