Semboller / Symbols

İlgi çekici semboller, şekiller. / Eye-catching symbols, patterns.

 

Double-headed Eagle / Çift Başlıklı Kartal

Charles Baudelaire “Correspondences” / Eşduyumlar

F.Pessoa – On How to Understand Symbols” / Sembollerin Yorumlanması Üzerine

L.Cattiaux – Initiation and Transmission of Spiritual Influence / İnisiyasyon ve Ruhani Tesirin Aktarımı

The Cosmic Spiral / Kozmik Spiral

About The Golden Ratio And The Pentagram / Altın Oran Ve Pentagram Hakkında

How Modern ‘Scholars’ Are Missing The Point About Ancient Symbolism /Modern ‘Akademisyenler’in Kadim Sembolizm’i Nasıl Iskaladığı Hakkında

The Lady and the Peacock / Kadın ve Tavuskuşu

Some Hermetic Aspects Of The Symbolism Of The Pelican / Hermetizm’in Birkaç Bakış Açısını İçeren Pelikan Sembolizmi

The Mystery Of The Willow Pattern’s Origin   *

About the Orphic Egg’/ Orfik Öğreti’de Yumurta

About the Ben-Ben Stone / Ben-Ben Taşı Hakkında

Not/Note:                                                                                                                                            Tüm yazıların Türkçesi ve İngilizcesi mevcuttur. (* hariç)

All posts are available in Turkish and English. Unless marked with an *