Scola Hermetica


2011  yılının sonundan bu yana ‘Scola Hermetica’ (Hermetik Okul) adı altında kişisel gelişim faaliyetleri yürütmekteyiz. Faaliyetlerimiz kadim bir öğreti olan hermetik felsefesine dayanmaktadır.

Bu bağlamda İskenderiye’de ortaya çıkan ve tapınaklardaki rahipler tarafından teşhis  koyma aracı olarak geliştirilen arketiplerle çalışıyoruz. İskenderiye yenilgiye uğradığında onlarda kutsal öğretilerini saklayıp, böylece gelecek nesillerin kullanımı için korumuş oldular. Bugün bu arketipler tarot olarak bilinmektedir (ve bir fal bakma aracı olarak yanlış kullanılmaktadır). Diğer akımlardan farklı olduğumuzu düşünüyoruz, çünkü

  • öğretimizin içeriği kadim kaynaklara / arşivlere dayanmaktadır,
  • Nicolas 40 yılı aşkın bir süre hermetizm konusunda eğitim görmüştür, dolayısıyla aktardıklarımız kitaplardan öğrenilmemiş olup, bir silsileye dayanmaktadır ve deneyimlenmiştir,
  • kadim zamanların felsefe anlayışına sahibiz, o da “Felsefe bir yaşam biçimidir, dolayısıyla tartışmaktan ziyade eylemde bulunmak önemli”.

Ayrıca sloganımız “Kişisel Gelişim’den Toplumsal Gelişim’e”. Amacımız, gelecekte daha sağlıklı olan bir toplumun inşasına katkıda bulunabilecek, sürdürülebilir bireylere dönüşecek olan insanlar yetiştirmek.

Bizimle bağlantıya geçmek için tıklayınız.

***

Scola Hermetica’daki Çalışmamızin Odak Noktası

***

Scola Hermetica’nın Amblemi Hakkında Kısa Bir Paylaşım

***

Since the end of 2011 we are providing personal development activities under the dome of ‘Scola Hermetica’. Our activities are based upon the ancient hermetic philosophy teachings.

We are working with archetypes which appeared in Alexandria and were developed as diagnostic tools by the priests of the temples. At the fall of Alexandria they embedded within them their secret teaching so to preserve it for the use of further generations. Today they are known as Tarots (and misused as means for fortune telling). We distinguish ourselves from the other currents, because

  • our teaching is based on ancient sources / archives,
  • Nicolas was trained over 40 years in the hermetic path, so our transmission is not a content learned from books, but based on a lineage and experienced,
  • our understanding is in affinity to the philosophy of ancient times, where “Philosophy is a way of living, therefore action is more important than discussions”.

Besides this our slogan is “From personal development to community development”. Our aim is to train people so that they become sustainable individuals in order to contribute to the building of a healthier society.

Click here to contact us.

***

The Main Focus Of Our Work At The Scola Hermetica

***

A Short Enquiry Into The Scola Hermetica’s Emblem 

***