İyi Niyet Anlaşması / Gentlemen Agreement

(For English, please scroll down)


Öğrencilerimiz aşağıdaki ilkelere ruhen adanmış olup, onları kabul eder ve uygular.


Etik Davranış Kuralları

I – Tüm “Scola Hermetica” (Hermetik Okul) öğretilerinin aktarımını özgün kılan olgu, farklı sorumluluklara sahip olan bir çift tarafından veriliyor olmasıdır. Söz konusu çift kendini ‘öğretmen’den ziyade ‘tanık’ olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda tanıklara ‘öğretmen’, ‘hoca’, ‘üstad’ gibi sıfatlarla seslenilmesi uygun değildir. Her iki hususu da anlıyor ve kabul ediyorum.

II – Tamamen kendi serbest iradem ve isteğim ile “Scola Hermetica” (Hermetik Okul) çatısı altında sunulan bu öğretiye katıldığımı, bu öğretinin (egzersizler dahil) profesyonel ve dönüştürücü bir öğreti olması nedeniyle bende oluşabilecek duygu değişimlerinden dolayı tanıkları sorumlu tutamayacağımı anlıyor ve kabul ediyorum.

III – Öğretiye katılan katılımcıların kişisel bilgilerinin, deneyim ve paylaşımlarının tamamen özel olduğunu, saklı tutulup hiçbir şart altında kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşmamam gerektiğini, bunun bir gizlilik ilkesi olduğunu anladığımı beyan ediyorum.

IV – Öğreti esnasında yapılan hiçbir şeyin ses ve/veya görüntü kayıtlarını alma, öğretiyle ilgili basılı dağıtılan bilgiyi paylaşma ve çoğaltma, dağıtma, yayma veya yayımlama hakkımın olmadığını anlıyor ve kabul ediyorum.

V – Öğrenmeye ve kendi üzerimde çalışmaya geldiğimi, öğrenme ve çalışmanın kendi başıma anladığım gibi değil, bana söylendiği şekilde olması gerektiğini (egzersizler dahil) kabul ve beyan ediyorum. Tanıklara karşı güvensizlik hisseder ve/veya bunu ifade edersem, eylemlerini eleştirirsem, grubun nasıl yönetilmesi gerektiğini daha iyi bildiğimi düşünürsem, tanıklara ve/veya diğer katılımcılara karşı görgü kurallarına uymazsam, onlara karşı saygı duymaktan yoksunsam, kaba, sabırsız, tartışmaya meyilli davranırsam, bu herhangi bir çalışma ihtimalini anında sonlandırdığını peşinen kabul ediyorum.

VI – Çalışmam gerektiğini kabul ediyorum. Eğer gruba sadece katılır, çalışmayıp da çalıştığımı düşünürsem veya gruptaki salt varlığımı çalışma olarak algılarsam veya grupta olmayı sadece bir eğlence olarak görür, hoş dostluklar edinirsem o zaman da gruptaki varlığımın tamamen gereksiz olduğunu kabul ve beyan ediyorum.

VII – “Scola Hermetica”(Hermetik Okul) kapsamında yazıldığım bir öğretinin tüm seviyelerini eksiksiz tamamlamadan, sürecin sonunda tanıklar tarafından verilen sertifikaya sahip olmadan bana aktarılan içeriği (egzersizler dahil) başkalarına aktaramayacağımı, öğretemeyeceğimi anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ediyorum. Söz konusu kısıtlamanın nedeni, öğretinin tüm seviyelerini henüz tamamlamayan katılımcıların öğretiyi doğru bir şekilde aktarmaktan yoksun olmalarından kaynaklanıyor. Bireysel deneyimlerle aktarılan öğretiyi kavramanın ne kadar çok çaba, zaman, açıklama ve içselleştirme gerektirdiğini çok hızlı bir şekilde öğrenmeye başlıyorlar.

VIII – “Scola Hermetica” (Hermetik Okul) bünyesinde öğrendiklerimi insanlığın hayrına kullanacağımı kabul ve beyan ediyorum.

Çalışmaya Dair Kurallar

I – Ders tarihlerinin takibinin tamamen kendi sorumluluğumda olduğunu, bunun kesinlikle hizmet verilen Kişisel Gelişim Merkezi’nin sorumluluğu olmadığını kabul ettiğimi beyan ediyorum.

II – Sertifka alabilmek için tüm diğer kuralların yanı sıra, “Scola Hermetica” (Hermetik Okul) çatısı altında seçtiğim öğretinin tüm seviyelerine katılım gerektiğini, öğrenim süresince bir gün veya daha uzun süreli devamsızlık yapmam söz konusu olur ise bunu ilgili ders veya ders bloğu başlamadan önce tanıklara haber vermem ve nasıl telafi edebileceğimi öğrenmem gerektiğini, telafilerin tanıkların belirlediği kurallara göre yapılacağını anlıyor ve kabul ediyorum.

III – Bir sonraki seviyeye geçmeden önce içinde bulunduğum seviyenin tüm derslerini tamamlamam gerektiğini ve gerektiği durumlarda tanıklar tarafından ek dersler organize edilebileceğini anlıyor ve kabul ediyorum.

IV – Öğreti sürecinde katılımcı sayısının 5 kişinin altına düşmesi durumunda içinde bulunduğum seviyenin tamamlanacağını, ancak bir sonraki seviye için bu sayıya ulaşana kadar ardından yetişen katılımcıları beklemek durumunda olduğumu peşinen kabul ediyorum.

V – Sağlık, gelir kaybı ve ailevi sıradışı özel bir durum nedeniyle öğretiye ara vermem veya katılımımı sonlandırmam gerekirse bu durumu tanıklara en kısa sürede haber vereceğimi taahhüt ve beyan ediyorum. Bu durumda hiçbir sertifika alamayacağımı peşinen kabul ediyorum.

VI – Etik Davranış ve Organizasyona Dair Kurallara uymadığım takdirde tanıkların öğretiyi benim için sonlandırılabileceğini anlıyor ve kabul ediyorum.


Our students agree with the following principles and are committed to them in spirit and in practice.

Ethical Principles

I – The specificity of all teachings of “Scola Hermetica” is, that the transmission is giving by a couple each having a different responsibility. This couple is defining itself more as ‘witness’ rather than ‘teacher’. In this context it is inappropriate to call the witnesses with adjectives like ‘teacher’, ‘hodja’, ‘master’. I hereby understand and agree with the terms stated above.

II – I joined this teaching provided under the dome of “Scola Hermetica” with my own free will and request. This teaching (exercises included) is professional and transformational, therefore I can not hold the witnesses responsible for mood changes I might experience. I hereby understand and agree with the terms stated above.

III – Personal information, experiences and sharings of participants joining the teaching are entirely personal, should be kept secret and under no circumstances shared with third parties. This is a privacy policy. I hereby declare that I understand the term stated above.

IV – During the teaching no audio or visual recording is allowed. It is neither allowed to share, copy, distribute, spread or publish shared printed information regarding the teaching. I hereby understand that I have no right to undertake the actions stated above.

V – I hereby accept that I came to learn and to work on myself, learn and to work not as I understand it myself but as I was told to (exercises included). I also agree in advance that if I begin to feel or to express mistrust towards the witnesses, to criticize their actions, to find that I understand better how the group should be conducted and especially if I show lack of external considering in relation to the witnesses and / or other participants, lack of respect for them, asperity, impatience, tendency to argument, this at once puts an end to any possibility of work.

VI – I agree that I have to work. I agree also, that if I merely frequent the group and do no work but merely imagine that I am working, or if I regard that work is my mere presence in the group or if I look upon my presence in the group as a pastime, if I make pleasant acquaintances, then my presence in the group likewise becomes completely useless.

VII – I hereby understand and agree that before completing all levels of the teaching I have enrolled within the scope of “Scola Hermetica” and that before receiving the certificate by the witnesses, I am not allowed to transmit or teach the content (exercises included) transmitted to me. The idea of this restriction consists in the fact that participants who haven’t completed all levels yet are unable to transmit the teaching correctly. They very soon begin to learn from their own personal experience how much effort, how much time, how much explaining and how much internalizing is necessary in order to grasp what is transmitted.

VIII – I hereby agree agree and declare that I will use everything I learned within in the scope of “Scola Hermetica” for the well-being of mankind.

Working Principles

I – I am aware and hereby fully agree, that it is in my own responsibility to track the dates of the courses and that this is not the responsibility of the Personal Development Center, where the teaching is given.

II – Besides complying with all the other rules, I have to participate all levels of the teaching I have chosen under the dome of “Scola Hermetica”. In case of not being able to participate to one course or a long-term non-attendance, I have to inform the witnesses before the course or the block of courses starts and to find out how to compensate the missing courses according to the rules the witnesses have defined. All these terms are necessary in order to receive the certificate. I hereby understand and accept the terms stated above.

III – I hereby understand and agree that I have to complete all courses of one level in order to move on with the next one and that additional courses can be organized by the witnesses if needed.

IV – I hereby agree in advance that if the number of participants reduces down to 5 during the teaching process the current level will still be completed, but in order to start the next level I will have to wait until newer groups catch up and the desired number of participants is met.

V – I hereby agree that if I have to make a pause or end to participate into the teaching due to a loss of health, income and an extraordinary family issue, I have to inform the witnesses as soon as possible. I agree in advance that under these circumstances I will receive no certificate.

VI – I hereby understand and agree that if I don’t comply with the rules regarding Ethical Behavior and Organization the witnesses can terminate the teaching process for me.