Nasıl Çalışıyoruz / How We Work

“Drumming the Stag”, The Art of Backyard Bunnies

(For English, please scroll down)


Bireysel seanslar yapıldığında, danışanı korumak adına bazı kurallara ve ahlaki davranışlara uyulması gerekir.

Bunları özetleyerek hatırlatalım.

İlk kural, hiçbir seansın bir doktorun konsültasyonun yerini tutmamasıdır. Seanslarda geniş bir perspektiften bakılıp olasılıklar değerlendiriliyor, istenmeyen sonuçları doğuran nedenler araştırılıyor. Hiçbir zaman bir doktorun yerini alamayız. Bir sağlık sorunu yaşayan insanlar kesinlikle bir doktora danışmalılar. Sağlık tıbbi bir konu olup, ahlaki değerlerden yoksun, sorumsuz bir kişinin insanların korkularını ve endişelerini kullanmasıyla ‘kumar’a dönüşmemelidir.

İkinci kural ise sunulan hizmetlerin danışan için birer araç olması gerektiğidir. Bu araçlar sayesinde kişiler kendilerini daha iyi anlayabilmeli, daha büyük olan resmi görüp onu hayatlarına entegre etmeli, böylelikle heyecan verici bir öz-keşif ve öz-denetim yolculuğuna çıkmalılar. Ancak verilen hiçbir şey ayrıcalıklı olmamalıdır. Bir uygulama bir cepheye ışık tutacak, başka biri sürekli tekrar eden davranış kalıplarını ortaya çıkartacaktır, vb.  Hiçbiri tek başına gerçeği ifade ettiğini iddia edemez ve hiçbiri belirleyici, kalıplaştırılmış değildir. Göz önünde bulundurulması gereken o kadar çok faktör var ki, ayrıca henüz var olmayan geleceği öngörmek MÜMKÜN DEĞİLDİR. Eğer birileri sağlık ve gelecek hakkında cesur iddialarda bulunursa, bu kişiler daha şimdiden ilk iki kuralı çiğnemiş demektir.

Üçüncü kural özel seansı yapan uzmanın ahlaki davranışı ile ilgilidir. Sanatımızı yerine getirirken ‘Ego’muz olamaz. ‘kişiler üstü  bir hizmet’ (kişisellik dışı) sergiliyor  ve orada sadece değişim sürecinden geçen danışanların sorumlu yardımcıları ve tanıkları olarak bulunuyoruz. Kesinlikle daha fazlası olamaz. Aksi takdirde bu ‘gurunun yolu’ olurdu ve  güvenli bir çizginin çekilmediği, ‘kişiler üstü hizmet’ gibi kuralların konulmadığı ilişkilerdeki gibi güç ve bağımlılık ortaya çıkardı. Hiç kimse kendi geleneğinin daha iyi veya daha derin olduğunu, sadece kendisinin gerçeği sahip olduğunu söyleyemez. Böyle bir yaklaşım ile kişi iyiliğe mütevazi bir şekilde hizmet etmekten uzaklaşmış olur.

Son olarak şu konuya da değinmek gerekir. Seansta olduğumuz zaman danışan ile beraber öz-keşif yolcuğuna çıkıyoruz. Birlikte anlam kazanıyor, yaratıcılığın kaynaklarını açıyor, böylelikle daha büyük bir resmin vizyonuyla yeni bir anlayışın doğmasına yardımcı oluyoruz. Her bir detay, her bir sembol, her bir bilgi birer ip ucu olup, kişinin hayatındaki istenmeyen sonuçları yaratan nedenleri anlamasını sağlıyor. Herşey su yüzüne çıkıyor ve mevcut durumu yeniden tasarlıyor. Ve öncesinde söylendiği gibi, gelecek – henüz var olmadığı için – kesin de değildir. Gerçekleşecek olanlar, yaptığımız seçimlerin sonuçlarıdır. Hatta diyebiliriz ki, her zaman uyarlama ve yön değiştirme özgürlüğümüz vardır.

Endişe gerektiren olaylar varsa, bunların daha derin yöntemlerle sağlaması YAPILMALIDIR! Hala bir değişime gidebileceğimizi ve alternatif olasılıkların var olduğunu bilmemize RAĞMEN, resmi bir sonuç elde edebilmemiz için bu yöntemlerin uzun bir kontrol listesi vardır… DOLAYISIYLA HİÇ KİMSE  hiçbir şeyi %100 ‘ÖNGÖREMEZ’… Bu güven duyan insanların endişelerini ve korkularını temel alarak yapılan bir kara büyü olup, onları ‘sabitlenmiş’ bir yönde lanetlemektir!

Bu yanlıştır ve Tanrı’nın Sevgisiyle ters düşer.

Sevgi olan Tanrı, insanları ‘önceden belirlenmiş’ hayatlarla lanetlemez.

Tam tersine, harikulade olasılıklarımıza güvenerek, sevgiyle, seçimlerimizden bizi sorumlu tutar.


When we are giving individual sessions, some rules and ethical behaviors need to be very present to protect the client.

We are recalling them here for you.

The first rule is that nothing done should substitute a doctor ‘s consultation. What is done is a broadening of the scope to search for causes that produces undesirable effects. Never do we take  the place of a doctor and people who have a medical condition should consult a doctor accordingly. Health is a medical matter and should not be ‘gambled’ by irresponsible and unethical practitioners playing with people’s fears and hopes.

The second rule is that the services offered are tools for the client to better understand him, herself and offer a greater picture so to emulate a better adaptation in life for people to walk an exciting journey of self-discovery and self-rule. But, nothing given should be exclusive. One practice will shed light on one aspect, another will show repetitive patterns of behavior, etc.. None is claiming to be the only truth and none’s work is determined, crystallized, as there are so many factors to take into account and it is IMPOSSIBLE to predict anything in the future as it does not exist. When people make bold claims engaging health and the future, they are transgressing the first two rules already.

The third rule is about the ethic of the professional giving the private session. We cannot have ‘Ego’ when we perform our art. We are ‘in impersonality’ and we are only there as responsible helpers & witness to the clients walking the process of change. It strictly cannot be more, as it would be the ‘way of the guru’ and all the power and dependency that manifest when the relationship is not within ‘safe-guard-lines’ and rules such as ‘impersonality’. No one can say his tradition is better or deeper, no one can say he/she has the truth, as this is already a departure from the humble service aspect of our practice which is a service for Good.

Now, last but not least. When we are in a session. We walk with the client through a journey of self-discovery. We grow meaning together; we open the fountains of creativity, so to assist in the birth of a new understanding happening through the vision of a greater picture. Every detail, every symbol, every piece of information is a clue that allow the client to build an understanding about what are the causes that produces the undesirable effect in his or her life. Every thing comes up and participates to create a new representation of the current situation and nothing is definite about the future, as already told before, it does not exist. What will be are the results of our choices and we are always free to adapt and even change directions.

When we see patterns that need concern, they MUST be cross-checked with deeper methods ! And there is a long check list of them, so to achieve to a formal result, EVEN if we know that, there is still room for change and alternative possibilities…SO NO ONE CAN ‘PREDICT’ 100% something, as this is….black magic using the fears and scares of trusting people to curse them in a ‘fixed’ direction !

This is wrong and against God’s Love.

God, being Love is not cursing people with ‘pre-determined’ lives.

No, he leaves us responsible of our choices, with love and trust in our amazing possibilities.