Sunduklarımız / What We Offer

 white-lotus-with-golden-eye

(For English, please scroll down)


Devam eden faaliyetler:

İstek üzerine, gruplara düzenlenen faaliyetler:

  • Hermetik Sohbetler – Nalan ve Nico kadim Hermetik okullarının pratik bilgeliğinden  yola çıkarak  hayata ilişkin sorularınızı yanıtlıyor.
  • Film Tartışması -Sinema akşamlarında filmlerde saklı olan ezoterizmi ve sembolizmi keşfediyoruz.
  • “Semboller Nasıl Okunur” Konferansı – Konferanslarda birçok sanat dalında “Semboller Nasıl Okunur” sorusuna cevap buluyoruz.

Detaylı bilgi almak için bizimle bağlantıya geçiniz.


Continuous activities:

Activities organized for groups on demand:

  • Hermetic Gatherings – Nalan and Nico answer your questions about life drawing from the practical wisdom of the ancient hermetic schools.
  • Film Discussion – In cinema evenings we discover the hidden esotericism and symbolism in movies.
  • Conferences on “How to Read Symbols” – In conferences we discover “How to Read Symbols” in all arts..

Contact us for more information.