WAM Çalışma Grubu / WAM Study Cycle (Tarots)

(For English, please scroll down)


“Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum?”

Kadim zamanlarda bu soruları sorarlarmış gizli okullara girmek için kapılarını çaldığınızda. Hala da sorarlar, eğer iyi bir öğretiyle yolunuz kesiştiyse.

Çok iddialı bir görüntü çizmek istemiyoruz ama biz Green Man’s creations çatısı altında yürüttüğümüz Scola Hermetica (Hermetik Okul) faaliyetlerinde bu sorularla da kalmayıp, daha derine iniyoruz. Örneğin “Ben kimim?” sorusunun cevabını bulabilirsiniz, ancak “Ben kendimi nasıl gerçekleştiriyorum?” sorusu cevapsız kalıyorsa kendinizi bilmeniz pek bir işe yaramaz. Yaramaz, çünkü zihinde kendinizle ilgili bir imgeye sahipsinizdir, ancak onu henüz madde dünyasında tezahür etmemişsinizdir. Ruhsal planınız bir düşünce olarak vardır (Eflatun’un Idea dünyasındaki fikirler gibi) ve siz ona erişmişsinizdir, ancak o düşünce veya hayal henüz ete bürünmemiştir. Bu anlamda Antik Yunan vecizesi “Kendini Bil” kanımızca yetersizdir, çünkü bilmek ‘var olmak’ değildir. (Burada bir parantez açalım: Büyük bir ihtimalle Descartes’ın ‘Düşünüyorum, o halde varım’ söyleminde olduğu gibi Antik Yunanlılar da bu vecizeye daha derin bir anlam yüklüyorlardı ve belki o anlam günümüze indirgenmiş haliyle ulaştı.) Peki kendimizi nasıl gerçekleştiriyoruz? Özümüze münhasır erdemimizle… Burada duralım, kendimizi tanıtalım derken birden çok ileri gittiğimizi fark ettik. Tekrar birkaç adım geri atalım… ve her şeyi baştan alalım…

Ben kimim?

Öz, kişilik, karakter, ego, birey, bireyselleşme… Kavramlar, kavramlar… Onları günlük hayatımızda bolca kullanıyoruz, ancak aralarındaki ince ayırımı biliyor muyuz?

Üç yıllık Arketip Metod Bilgeliği eğitimimize ‘Sürecin başında çoğuluz ve yavaş yavaş birliğe doğru gidiyoruz’ diyerek başlıyoruz. Peki, bu ne demek? Tarotların ölçütü kabul edilen Marseille tarot destesinin 22 büyük arkanası yanımıza alarak yolculuğa çıkıyoruz… Her bir arkanaya belirli bir zaman dilimini ayırarak, bir masanın etrafında öğrencilerimizle birlikte anlam üretiyoruz. Her bir arkananın gizemli dünyasına dalarken o arkananın ruhumuzdaki yansımasını keşfediyoruz. ‘Ruh-Zihin-Beden’ üçlemesini bilmeyen yoktur. Yolculuğun ilk yılında hangi bedenimizin baskın olduğunu, Gaia/Toprak Ana’nın çocukları olan 4 elementin hangi birleşimine ve bununla birlikte hangi mizaca sahip olduğumuzu, hücrelerimizin anıları olabileceğini, farklı iç seslere sahip olduğumuzu, ancak kusur ve niteliklerimizi dengeleyerek erdemimizi bulabileceğimizi ve bununla birlikte birçok şeyi öğreniyoruz… ve her şeyin tutumuzla ilgili olduğunu. Yoksa Hermetik Tarot anlayışında 15 nolu arkana neden ‘Şeytan’ değil de ‘Muhalif’ olsun ve muhalif – adı üstünde – bize muhalefet ederken değişen tutumumuzla birlikte bize hizmet etsin ki? Evet, çoğuluz, birçok parçadan oluşuyoruz, amacımız kendi içimizdeki bütünlüğe, birliğe varmak…

Nereden geldim?

Geçmiş yaşamlarınızla ilgilenmiyoruz, hayır. Bizim için önemli olan bu hayatta, güncel enkarnasyonunuzda ne yaptığınız. Ancak arkanalarla çıktığınız yolculukta neden bugünkü ‘ben’ olduğunuzu ve bu ‘ben’in hangi parçalardan oluştuğunu fark ediyorsunuz. Yani ‘Beni şu anki ben yapan neydi?’ sorusuna cevap buluyorsunuz.

Dolayısıyla ‘geçmiş yaşamda bilinen bir kişiymişsin’ gibi herkesin duymak istediği, kendisini diğer insanlardan daha önemliymiş hissini yaratacak olan paylaşımlarla karşılaşamazsınız eğitimimizde.

Nereye gidiyorum?

Geleceğinizle de ilgilenmiyoruz, yani falcılık anlamında. Kendinizi keşfettikten sonra yapabilecekleriniz bizi heyecanlandırıyor. Topluma, dünyaya bir katkınız olsun ister misiniz? O zaman yaratmayı arzuladığımız toplulukta yeriniz hazır. Sizinle kol kola, el ele yürümek isteriz.

Buraya kadar özetle anlattıklarımız üç yıllık Arketip Metod Bilgeliği’nin ilk yılında ele alınıyor. Yine ‘Ruh-Zihin-Beden’ üçlemesine bakacak olursak, öğretinin başlangıç yılı daha çok zihne hitap ediyor. Yeni veya bildiğinizi zannettiğiniz ancak şimdi farklı bir bakış açısı kazandıran bilgiler zihnimizde yer ediyor.

Peki, yolculuk burada sona eriyor mu? Kesinlikle hayır! Kim sadece bir zihinle dünyada var olmak ister ki? (Yine parantez açalım: Olmak isteyenler var. Bu arkadaşlar birinci yıldan sonra, gerçekleşmemiş bir şekilde aramızdan ayrılıyorlar).

İkinci yılda zihnin yanı sıra beden çalışıyor. Gerçi ilk yılda da egzersizler veriyoruz, ancak ikinci seviyede Enneagram’ın üzerinde yolculuk ederek birinci yılda öğrendiklerimizi zorluyoruz. ‘Bakalım ne kadarı sadece bilgi seviyesinde kalmış, ne kadarı da özümsenmiş’ sorusuna cevap arıyoruz. Bu arada Enneagram egzersizlerimiz ülkemizde bilinen tipoloji çalışmalarından değildir. İnsanları kategorilere ayırmayı, üzerlerine çıkmayacak olan etiketleri yapıştırmayı sevmeyiz. Bize göre her insan sergilediği tutumla değişken kaderini (İngilizce’de ‘destiny’) çizebilir, hatta mutlak kaderini (İngilizce’de ‘fate’) de aşabilir. Burada birinci yıla göre önemli bir fark var, o da fiziksel bedenimizin çalışmalarımızın odak noktası olması, bazen bireysel meditasyonlarla edilgen, grup çalışmaları / rol oyunları ile de etken bir şekilde… Yolculukta yine arkanalar bize eşlik ediyor, ancak bu sefer çok daha derin anlamlarıyla…

İkinci yılın Enneagram keşfinde öğrenciler geliştirilmesi gereken çakralarını, manevi pusulalarını (değerler), içlerindeki hayvanat bahçelerini (çoklu ses anlamında), kusur ve niteliklerini ama en önemlisi özlerine münhasır erdemlerini görüyorlar… tüm bunları bir hoca, öğretmen, guru onlara söylemiyor, hayır, kendi eylem ve sezgileriyle çalışıp belli sonuçlara varıyorlar.

Peki, yolculuk burada sona eriyor mu? Kesinlikle hayır! Kim sadece bir zihin ve bir bedenle, ruhsuz bir şekilde dünyada var olmak ister ki? (Yine parantez açalım: Olmak isteyenler var. Bu arkadaşlar ikinci yılda, belli bir arkanadan sonra, gerçekleşmemiş bir şekilde aramızdan ayrılıyorlar. Evet, doğru okudunuz, ‘belli bir arkanadan sonra’. Bunun hangi arkana olduğunu elbette burada söylemeyeceğiz, ancak bugüne kadar süreç hiç şaşmadı).

Üçüncü yılda ruha hitap ediliyor, tam anlamıyla kalbin açılması amaçlanıyor. ‘Toplumsal Katılım’ ve ‘Seansın Anatomisi’ başlıklı birlikteliklerimizle artık yavaş yavaş kişisel gelişimden uzaklaşıp hedeflenen toplumsal gelişime yaklaşıyoruz. Bu süreçte arkanalar bize yine eşlik ediyor, ancak bu sefer onları tek tek değil farklı birleşimlerle ele alıyoruz. Ayrıca rüzgârların gülü (evet, rüzgâr burada çoğul olarak kullanılıyor) bize dünyaya sunduğumuz hizmetlerin dört bir yanına dağılmasına yardımcı oluyor. Son yılda herkes kendi tarot destesini oluşturuyor, biri seansa geldiğinde ona tarafsız, kişiler üstü hizmeti sergileyerek nasıl yaklaşabileceğimizi, farklı teşhis koyma yöntemlerini öğreniyoruz, çünkü konu ‘insan’ olunca hata yapma şansımız yoktur. Bu üç seviyeyi başarıyla tamamlayan öğrenciler Hermetik Tarot anlayışıyla seanslar yapmayı hak kazanıyorlar.

Hedefimiz, geleceğin büyücülerini, medyumlarını, gurularını yetiştirmek değildir. Amacımız, içsel sürdürülebilir dengesine kavuşmuş bir insan olmak ve topluma fayda sağlamak.

Bir uyarı: Her dersten gülücükler saçarak çıkmayacaksınız. Bazen dibe çökeceksiniz, kendinizi daha da fazla sorgulayacaksınız, süreçten şüphe edeceksiniz, ama her seferinde yola devam edebilmek için cesaretinizi toplayacaksınız. Gerçek inisiyasyon bu şekilde başlar!

* Sunduklarımıza dönmek için tıklayınız.

How A WAM Study Group Is Put Together / Bir WAM Çalışma Grubu nasıl Oluşturuluyor

__________________________

“Who am I? Where do I come from? Where do I go?”

These questions were asked in ancient times when you knocked at the door of orders in order to join them. They still do, if you have found a good teaching.

We don’t want to be too pretencious, but in our activities at the Scola Hermetica which we run under the dome of Green Man’s creations we don’t just ask the questions, no, we go further. E.g. you can have the answer to the question “Who am I?”, but you might not know the answer to the question “With which means am I realizing myself?”, in this case it doesn’t help to know yourself. It really doesn’t, because you might have a self-image in your mind, but you might not have it manifested in the material world. Your blueprint might exist as a thought (like the thoughts in Platon’s Idea World) and you might have reached it, but this thought or imagination might not have fleshed yet. Therefore in my opinion the Antique Greek aphorism “Know Thyself” is not enough, because knowing is not ‘being’. (In brackets: Probably the Antique Greeks pointed at a deeper meaning with this aphorism like Descartes’ ‘I think, though I am’ and maybe its meaning nowadays is a reduction of the original sense.) So how are we realizing ourselves? With the virtues which are unique to us… Uppps, we already went too far, our aim was just to introduce ourselves. Let’s take some steps back … and start from scratch…

Who am I?

Self, personality, ego, individual, individuation … words, words … We use them a lot in our daily life, but do we know the nuance between them?

We start our 3-year Wisdom of the Archetypes Method by saying ‘We are multiple at the beginning of the process and move slowly towards oneness’. What does this mean? We start the journey by taking with us the 22 major arcanas of the Marseille tarot which is the standard … We spent time on each arcana and together with our students find meaning sitting around a table. Diving into each arcana’s mysterious world, we discover the reflection of it on our soul. Everybody knows the trilogy ‘Mind-Body-Soul’. In the first year of our journey we learn which one our dominant body is, which combination of Mother Gaia’s children, the 4 elements, we have and linked to this which temparament, that our cells have memories, that we have diverse inner voices, that we can only find our virtue by balancing defect and qualities and much more … and that the base of everything is our attitude. Otherwise why should, according to the Hermetic approach of Tarot, the arcana with the number 15 be named as ‘Muhalif’ (Opponent) and not ‘Şeytan’ (Devil) and why is muhalif turning from opposing us to serving us as soon as we change our attitude? Yes, we are many and we are made of many parts, our aim is to reach the wholeness, oneness inside of us …

Where do I come from?

We are not interested in your past lives, definitely not. What is important for us is what you are doing with your life now, in your current incarnation. But with the arcanas you are realizing why you are ‘you’ and how you are composed. You find an answer to ‘What made me be like I am now?’.

Therefore you will not hear statements in our training like ‘in your past life you were somebody famous’, which everybody wants to hear and which makes them feel more important than others.

Where do I go?

We also are not interested in your future, at least not in the sense of fortune telling. We get excited about what you can do after discovering yourself. Would you like to contribute to society, to the world? If yes, you have a place in the community we strive to create. We would like to walk with you, arm-in-arm.

What we have described so far in this summary is part of the first year of the Wisdom of the Archetypes Method. Using the trilogy ‘Body-Mind-Soul’ here, we can say that the first year of the teaching is more addressing the mind. New information or information we thought we knew, but now giving us a totally different perspective, is placed in our mind.

Is this the end of the journey? Definitely not! Who wants to live with a mind only? (In brackets again: There are some. These friends are splitting from us after the first year, non-realized).

In the second year the body is involved besides the mind. Actually we also give exercises in the first year, but in the second year we challenge what we have learned in the first year by journeying the Enneagram. We search for the answer of the question ‘Let’s see how much is just on the knowledge level and how much is internalized’. By the way, the Enneagram exercises are not identical with the typology work known in our country. We don’t like to categorize people and to put sticky labels on them. In our understanding every human being can create with the proper attitude his/her destiny, even exceed his/her fate. Compared to the first year the physical body is the center of our work, sometimes in a passive way doing individual meditations or in a more active way doing group work / role plays … In this journey the arcanas are accompanying us again, but this time with their much more deeper meaning …

In the second year’s Enneagram discovery the students see their chakras to develop, their spiritual compass (values), their inner zoo (many inner voices), their defect and qualities, but the most important thing, their unique virtues… we don’t tell them all of this as a hodja, teacher, guru, no, they find the results by their own actions and intuition.

Is this the end of the journey? Definitely not! Who wants to live on this earth only with a mental and physical body, without a soul? (Again, brackets: There are a few. These friends are leaving us non-realized after a specific arcana. Yes, you read it right, ‘after a specific arcana’. Of course we will not give details, but until now the process was never mistaken.)

The third year is addressing the soul, the aim is to open the heart. In our gatherings called ‘Social Work’ and ‘Anatomy of a Session’ we approach slowly our aim, which is going beyond personal development to community development. Again the arcanas are helping us in this process, but this time we don’t look at them individually anymore, we start to use different combinations. Besides this the rose of the winds (yes, ‘winds’ is plural here) is helping us to spread our service which we offer to the earth in all four directons. In the last year everybody is creating his/her own tarot deck and we learn how to approach somebody coming to a session in an impartial way and how to be impersonal. We are dealing with a human being, we cannot do wrong. Students who have finished these three levels of the teaching can do sessions based on the Hermetic Tarot understanding.

Our aim is not to raise the magicians, mediums, gurus of the future. Our target is to have reached as a human being the inner sustainable balance and to be of use for society.

Warning: You will not come out with smileys after each course. Sometimes you will sink to the bottom, you will question yourself even more, you will doubt the process, but each time you will collect your courage in order to continue the path. Real initiation starts like this!

* Click here to go back to What We Offer.

How A WAM Study Group Is Put Together / Bir WAM Çalışma Grubu nasıl Oluşturuluyo